Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

  Milli manatda:

 •   Sahsy taraplaryn we telekeçilerin, ýuridiki taraplaryn we ýuridiki tarap bolmaýan beýleki guramalaryn gündelik we goýum hasaplarynyn açylmagy
 •   Hasaplary boýunça pul geçirimlerinin amala asyrylmagy
 •   Hasaplarynda pul serisdelerinin saklanylmagy
 •   Hasaplaryndaky pul serisdeleri boýunça müsderilere we ynanylan wekiline degisli tassyknamalaryn berilmegi
 •   Hasaplasyk-kassa hyzmaty

Bankymyz müsderileri bolan telekeçilerin, ýuridiki taraplaryn we ýuridiki tarap bolmaýan beýleki guramalaryn Türkmenistanyn çäginde beýleki müsderiler we karz guramalary bilen hasaplasyklaryny: 

 •    Töleg tabsyryklary bilen hasaplasyklary
 •    Çekler bilen hasaplasyklary
 •    Inkasso boýunça hasaplasyklary
 •    Akkreditiw boýunça hasaplasyklary
 •    Plastik kartlar bilen hasaplasyklary
 •    Töleg talapnamalary tabsyryklary bilen hasaplasyklary
 •   Daşary ýurt pulunda:
 •   Gündelik we goýum hasaplarynyň açylmagy
 •   Türkmenistanyň çägine we çäginden daşarky ýurtlara hasaplary boýunça pul geçirimleriniň SWIFT ulgamy arkaly amala aşyrylmagy
 •   WESTERN UNION pul geçirimleri
 •   Akkrediitw boýunça hasaplaşyklaryň geçirilmegi we kabul edilmegi
 •   Milli manady daşary ýurt puluna we dasary ýurt puluny milli manada konwertasiýa we konwersiýa hyzmatlaryny
 •   Hasaplarynda pul serişdeleriniň saklanylmagy
 •   Hasaplaryndaky pul serişdeleri boýunça müşderilere we ynanylan wekiline degişli tassyknamalaryň berilmegi
 •   Hasaplaşyk-kassa hyzmaty
 •   Daşary ýurt pulyny alyş-çalys işleri