bankomatlar

Bankyň, şahamçasynyň ady

Gurnalan edaranyň adyGurnalan edaralaryň salgysy
1Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň binasy Lebap welaýat Kerki şäher Lebap welaýat Kerki şäher S.A.Nyýazow köçe 112 jaý
2Türkmen-Türk PTBCoco ColaAşgabat ş.A.Nyýazow şaý 165 jaý
3Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň 6 Bank GullugyAşgabat ş. Oguzhan köçe 
4Türkmen-Türk PTBCoco ColaAşgabat ş.A.Nyýazow şaý 165 jaý
5Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň binasy  Lebap wel. Türkmenabat şäheriTürkmenabat ş. S.Nyýazow köç. N76/4 jaý
6Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň binasy  Mary wel. Mary şäheriMollanepes köç.
7Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň binasy Daşoguz wel. Daşoguz şäheriAl Horezmi köçe 10-njy jaý
8Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň binasy Lebap welaýat Kerki şäher S.Nyýazow köçe 112 jaýy
9Türkmen-Türk PTBTTPTB-nyň 1 Bank GullugyAşgabat ş. B.Annanow (1916) köçesiniň 110 jaý
10Türkmen-Türk PTBÇalyk Enerji Aşgabat B.Türkmenistan şaý 538 jaý