Habarlar

Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň arasynda gepleşikler geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak-Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Katara ugrady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Ähli habarlar