Bildirişler

Ähli habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Salam Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler