Western Union

Dünýäniñ her bir künjegine çalt we ygtybarly pul geçirimleri -  Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik bankynda

Bank hasabyna gerek bolmazdan dünýäniñ islendik ýerinden, dünýäniñ islendik ýerine sanlyja minudyñ içinde çalt, ygtybarly we añsat ýol bilen pul geçirimlerini amala asyryp bilersiñiz.

 Western Union çalt pul geçirimleri ulgamynyñ artykmaçlyklary

Çalt: Ugradylan pul geçirimi sanlyja minudyñ içinde alyja gowusýar.

Añsat we amatly: Bankymyzda hasabyñyzyñ bolmaklygyna gerek bolmazdan añsatlyk bilen pul serisdesini ugradyp ýada alyp bilersiñiz.

Ygtybarly: Ugradylan her bir geçirim dünýä standartlaryndaky ýokary derejeli gorag ulgamy bilen goralýar we bir sany barlag kody bilen tassyklanýar.

Pul serişdelerini ugratmakda/almakda ABS dollary we milli manat ulanylýar.

Western Union hyzmat beriş noktalarymyz