Banka Yönetim Kurulu

BANKYŇ DOLANDYRYŞ GEŇEŞI


Bankyň Geňeşiniň başlygy

Sahymyrat Abdyrahmanowiç Aganiýazow (Daýhanbank DTB-niň Müdiriýetiniň başlygy)

Bankyň Geňeşiniň başlygynyň orunbasary

Özjan Asanoglu (T.R. Ziraat Banky)

Bankyň Geňeşiniň agzalary

ýçmyrat Berdew (Daýhanbank DTB-niň Müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary)

Çetin Turan (T.R. Ziraat Banky)
Ýusuf Seljuk Şimşek (T.R. Ziraat Banky)

Bankyň Audit geňeşi

Beglinyýaz Garrybaýew (Daýhanbank DTB)

Özgür Aryk (T.R. Ziraat Banky)

Şatlyk Erkäýew (Daýhanbank DTB)

 

Bankyň diriýeti

Müdiriyetiň başlygy - Erjan Durmuş

Müdiriyetiň başlygynyň orunbasary - Mekan Datdow

Müdiriyetiň başlygynyň orunbasary - Abdulkadir Sary