ATM

Bankyň, şahamçasynyň ady

Gurnalan edaranyň ady Gurnalan edaralaryň salgysy
1 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň binasy Lebap welaýat Kerki şäher  Lebap welaýat Kerki şäher S.A.Nyýazow köçe 112 jaý
2 Türkmen-Türk PTB Coco Cola Aşgabat ş.A.Nyýazow şaý 165 jaý
3 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň 6 Bank Gullugy Aşgabat ş. Oguzhan köçe 
4 Türkmen-Türk PTB Coco Cola Aşgabat ş.A.Nyýazow şaý 165 jaý
5 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň binasy  Lebap wel. Türkmenabat şäheri Türkmenabat ş. S.Nyýazow köç. N76/4 jaý
6 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň binasy  Mary wel. Mary şäheri Mollanepes köç.
7 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň binasy Daşoguz wel. Daşoguz şäheri Al Horezmi köçe 10-njy jaý
8 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň binasy Lebap welaýat Kerki şäher  S.Nyýazow köçe 112 jaýy
9 Türkmen-Türk PTB TTPTB-nyň 1 Bank Gullugy Aşgabat ş. B.Annanow (1916) köçesiniň 110 jaý
10 Türkmen-Türk PTB Çalyk Enerji  Aşgabat B.Türkmenistan şaý 538 jaý