Sanly ulgam karz yuz tutma

HORMATLY RAÝATLAR!

«Türkmen-Türk» paýdarlar täjirçilik banky

Sanly ulgam arkaly karz almaga isleg bildirýän raýatlara  bankyň resmi internet sahypasyndan "online" tertipde ýüz tutmagy

boýunça  degişli sahypanyň salgysy ýerleşdirilip ol hyzmatlardan peýdalanmaga çagyrýar.

Giňişleýin maglumat almak üçin bankyň resmi internet sahypasy: 

turkmenturkbank.com.tm

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

 Aşgabat şäheri - 93-83-51,  93-68-06

 «Türkmen-Türk» paýdarlar täjirçilik banky siziň hyzmatyňyzda