Gizlilik Politikası

• Genel merkezi, şubeleri, ATM'leri, internet bölümü, çağrı merkezi aracılığıyla Türkmen-Türk PTB Bank'ın hizmetlerinin sürekli gelişimini sağlamak; Kişisel Sorumluluğu, Bilgi Sorumluluğu formundaki yasaya uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edebilir.
• Müşteri bilgileri yalnızca ürün ve hizmet programları için bankanın web sitesi aracılığıyla elde edilir ve müşteri bilgileri, bankanın internet şubesinden müşteri bilgileri alınarak veya mevcut kimlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
• Bankamız kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya büyük önem vermektedir. Buna göre, kişisel bilgileri yetkisiz erişim, kayıp, kayıp veya ifşadan korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınmaktadır. Banka, diğer web sitelerine verilen bağlantıların güvenliğinden veya gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere erişimden kaynaklanabilecek maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulmayacaksınız.
• Bankanın web sitesi veya internet bölümü tarafından ürün ve hizmetlerin satışı / kullanımı için gerekli olan veya İnternet bölümünde görüntülenen ve Bankacılık sistemimizde mevcut olan hiçbir kişisel bilgi, müşterilerin rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Müşteri bilgileri yalnızca emniyet yetkilileri ve müşteri bilgilerine erişim yetkisi olan ajanslarla paylaşılabilir.
• Müşterilerimizin web sitesi veya İnternet bölümünden girdiği bilgilere erişim. Müşterilerimizin mahremiyetinin gizliliğini korumak için Bankamızın sistemi ve internet altyapısı en güvenilir düzeyde tutulmuş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
• Bankamız, gerekli gördüğü zaman çeşitli kurumlardan destek hizmeti almakta ve ilgili makamların Bankanın gizlilik standartlarına ve koşullarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Bankamız, anlaşmaları yapan veri işlemcilerinin bilgi güvenliğine, aynen yaptıkları gibi dikkat etmelerini ve ortak sorumluluk duygusu ile hareket etmelerini tanır ve garanti eder. Mevzuata göre, veri işlemcileri kişisel verilerini sadece Ziraat Bankası'nın Türkmen-Türk PTB ile yaptığı anlaşma çerçevesinde saklamaktadır.
• Bankamızın internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve telif hakları Türkmen-Türk PTB'ye aittir. Bankamızın web sitesinde üçüncü taraf materyaller ve materyaller hariç olmak üzere, tüm telif hakları, tescilli ticari markalar, patentler, fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları bankamızda saklıdır.
Müşterilerimizin / ziyaretçilerin Banka'nın web sitesine erişimi, yukarıdaki hüküm ve koşulları kabul ettikleri ve Bankamızın bu yasal bildirimin hükümlerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahip olduğu anlamına gelir.