Cashback

HORMATLY RAÝATLAR !


Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky Size hyzmatlaryň täze görnüşi bolan «Cashback» hyzmatyny hödürleýär.


Bu hyzmatyň aýratynlygy, Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda satyn alnan harytlar, ýerine ýetirlen hyzmatlar üçin töleg terminallarynyň üsti bilen hasaplaşyklaryň geçirilmegi üçin mümkinçilikler döredilendir. Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda «Goýum bank kartyň» üsti bilen nagt däl görnüşinde hasaplaşyk geçirlen möçberiniň 2,5 göterim sylaglandyrma «Cashback»  hyzmatlaryny Size hödürleýäris.